Tržišta

 • Industrija čelika
 • Termoelektrane
 • Petrokemijska industrija
 • Rafinerije nafte
 • Farmaceutska industrija
 • Industrija hrane i pića
 • Automobilska industrija
 • Papirna industrija
 • Vodovodi

Tretman rashladnih voda

Mi u KontrolKem-u znamo da tretiranje rashladnih voda košta i zato nudimo cijenovno-efektivne programe. KontrolKem proizvodi kemikalije za tretman rashladnih voda i kroz svoje cijenovno-efektivne programe i tehnic ki servis osigurava korisnicima zas titu opreme i smanjenje potros nje vode i energije.

Kontrola depozita, korozije i mikrobilogije je osigurana koristec i ControlChem 2000 seriju proizvoda i KemTRAG tehnologiju za prac enje i kontrolu. Koristec i KemRO tehnologiju rasipanje vode moz e se smanjiti za vis e od 65%.

KontrolKem proizvodi:

 • Inhibitore korozije
 • Dispersante
 • Biodispersante
 • Biocide
 • Opremu za pripremu vode
 • KemTRAG kontrolne programe

Ovi kemijski proizvodi, oprema, i kontrolni sistemi se proizvode za tretman rashladnih voda u rashladnim tornjevima i zatvorenim i protočnim sistemima hlađenja