Tržišta

  • Industrija čelika
  • Termoelektrane
  • Petrokemijska industrija
  • Rafinerije nafte
  • Farmaceutska industrija
  • Industrija hrane i pića
  • Automobilska industrija
  • Papirna industrija
  • Vodovodi

Distributeri

Naš cilj je daljnja prodaja naših cijenovno-efektivni kemikalija, opreme i usluga na tržištu Centralne Europe i zbog toga tražimo distributere u Bugarskoj, Češkoj, Rumunjskoj i Slovačkoj. Za daljnje informacije slobodno nas kontaktirajte na sljedećoj adresi.

KontrolKem d.o.o.

Nikole Šubića Zrinskog 19
10430 Samobor, Croatia
Tel: Fax: (1) 2455 306 21 +385 1 2407 015
e-mail: kontrolkem@kontrolkem.com
www.kontrolkem.com