Iparágak

 • Acélipar
 • Erőművek
 • Petrolkémiai ipar
 • Olajfinomítók
 • Gyógyszeripar
 • Élelmiszeripar
 • Autóipar
 • Papíripar
 • Vízművek

Hűtővíz kézélés

A KontrolKem cég tisztában van a hűtővízrendszerekben használt víz költségével, ezért törekszik a lehető legköltséghatékonyabb alkalmazások kifejlesztésére. A KontrolKem vállalat hűtővíz kezelő anyagai, vezérlő és ellenőrző berendezései, valamint szerviz szolgáltatásai segítségével biztosítja vevői berendezésinek védelmét, valamint a felhasznált víz és energia minimalizálását. Vízkő, korrózió, lerakódások és mikrobiológiai elleni védelmet a ControlChem 2000 terme kcsala d e s a KemTRAG veze rlö -ellenö rzö technölö gia segí tse ge vel biztösí tjuk. A KemRO technológia alkalmazásával a csatornára kibocsátott víz mennyisége több mint 65%-al csökkenthető.

KontrolKém térmékék:

 • Korróziós inhibitorok
 • Lerakódást gátló anyagok
 • Biológiai lerakódást gátló anyagok
 • Biocidok
 • Vízelőkészítő berendezések
 • KemTRAG vezérlő berendezések

A fenti kezelő anyagok, berendezések és vezérlő rendszerek nyílt-keringetett és zárt hűtővíz rendszerek kezelésére egyaránt szolgálnak.