Segmenty rynku

  • Przemysł stalowy
  • Elektrownie
  • Petrochemia
  • Rafinerie ropy naftowej
  • Farmaceutyka
  • Produkcja napojów
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Papiernie i celulozownie
  • Zakłady wodociągowe