Segmenty rynku

 • Przemysł stalowy
 • Elektrownie
 • Petrochemia
 • Rafinerie ropy naftowej
 • Farmaceutyka
 • Produkcja napojów
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Papiernie i celulozownie
 • Zakłady wodociągowe

Uzdatnianie wody kotłowej

Efektywne uzdatnianie wody kotłowej zależy od jakości wody uzupełniającej oraz zastosowanych produktów chemicznych. KontrolKem produkuje urządzenia i chemikalia do uzdatniania wody kotłowej. Dzieki naszym efektywnym kosztowo programom chemicznym oraz serwisowi technicznemu jesteśmy pewni, ża urządzenia naszych klientów są chronione, a zużycie wody i energii zminimalizowane.

Seria produktów ControlChem 1000 oraz technologia monitorowania i kontroli KemTRAG pozwalają na wyeliminowanie osadów oraz minimalizacje korozji. Dzięki zastosowaniu prawidłowego uzdatniania wstępnego straty wody zmniejszone są o ponad 65%.

KontrolKem produkuje:

 • Preparaty odtleniające
 • Dyspersanty
 • Inhibitory korozji
 • Antyskalanty do procesów RO
 • Urządzenia do uzdatniania wstępnego
 • Programy kontroli KemTRAG

Powyższe produkty chemiczne, urządzenia i systemy kontrolne produkowane są do uzdatniania kotłów wysoko, średnio i niskociśnieniowych oraz kotów ciepłej wody. Programy chemiczne zawierają chemikalia do uzdatniania wewnętrznego oraz inhibitory korozji do instalacji kondensatu oraz wody zasilającej