Segmenty rynku

 • Przemysł stalowy
 • Elektrownie
 • Petrochemia
 • Rafinerie ropy naftowej
 • Farmaceutyka
 • Produkcja napojów
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Papiernie i celulozownie
 • Zakłady wodociągowe

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Ponieważ jakość ścieków zmienia się zależności od zakładu, a także może zmieniać się wewnątrz zakładu dlatego też potrzebne są wiedza i doświadczenie do poprawnego prowadzenia procesu uzdatniania. KontrolKem posiada doświadczenie i wiedzę pozwalającą na uzdatnianie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oczyszczania. Posiadamy rozległą widzę i doświadczenie przydatne przy oczyszczaniu drugiego stopnia do kontroli biomasy powstającej jako wynik utleniania biologicznego. KontrolKem posiada preparaty chemiczne oraz doświadczenie w uzdatnianiu ścieków, a dzięki swoim efektywnym kosztowo programom oraz serwisowi technicznemu zapewnia swoim klientom osiąganie wymaganych limitów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków przy minimalnym koszcie i ryzyku.

Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz serii produktów ControlChem 4000 oraz programom kontroli i monitorowania KemTRAG uzyskujemy wysoka efektywność filtracji, klarowania, flotacji, odwadniania szlamów oraz kontroli biomasy.

KontrolKem produkuje:

 • Koagulanty organiczne
 • Koagulanty nieorganiczne
 • Koagulanty mieszane, organiczne i nieorganiczne
 • Flokulanty anionowe
 • Flokulanty kationowe
 • Środki redukujące fosforany
 • Środki strącające metale ciężkie

Powyższe produkty chemiczne, urządzenia i systemy kontroli zaprojektowane są do uzdatniania ścieków we wszystkich gałęziach przemysłu wymienionych po lewej stronie.