Segmenty rynku

 • Przemysł stalowy
 • Elektrownie
 • Petrochemia
 • Rafinerie ropy naftowej
 • Farmaceutyka
 • Produkcja napojów
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Papiernie i celulozownie
 • Zakłady wodociągowe

Urządzenia i systemy kontrolno-pomiarowe

Oprócz produktów chemicznych, KontrolKem produkuje urządzenia do odwróconej osmozy (RO) do wymiany jonowej przeznaczone do uzdatniania wody kotłowej i chłodniczej. Na optymalną kontrolę uzdatniania wody chłodniczej pozwalają sterowniki firmy Walchem (www.walchem.com). Przy wykorzystaniu technologii WebMaster systemy chłodnicze kontrolowane są zarówno lokalnie jak i zdalnie. Połączenie technologii WebMaster oraz KemTRAG pozwala na optymalizację uzdatniania wody chłodniczej w sposób najbardziej efektywny kosztowo. Technologia KemTRAG jest obecnie stosowana w zastosowaniach kotłowych, odwróconej osmozie oraz chłodniczych. Zapewnia to optymalną kontrolę dodawanych środków chemicznych.

Portfolio urządzeń KontrolKem zawiera:

 • Systemy RO
 • Systemy wymiany jonowej
 • Kontrolery
 • Pompy dozujące chemikalia
 • Programy kontroli KemTRAG
 • Systemy monitorowania korozji
 • Systemy monitorowania osadów

Powyższe urządzenia i systemy kontrolne zostały dobrane w celu najbardziej efektywnego kosztowo monitorowania i optymalizacji.