Segmenty rynku

 • Przemysł stalowy
 • Elektrownie
 • Petrochemia
 • Rafinerie ropy naftowej
 • Farmaceutyka
 • Produkcja napojów
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Papiernie i celulozownie
 • Zakłady wodociągowe

Uzdatnianie wody chłodniczej

Zdajemy sobie sprawę w KontrolKem, że uzdatnianie wody chłodniczej kosztuje dlatego też prowadzimy ten proces w sposób efektywny kosztowo. KontrolKem produkuje urządzenia i chemikalia do uzdatniania wody chłodniczej. Dzieki naszym efektywnym kosztowo programom chemicznym oraz serwisowi technicznemu jesteśmy pewni, ża urządzenia naszych klientów są chronione, a zużycie wody i energii zminimalizowane.

Seria produktów ControlChem 2000 oraz technologia monitorowania i kontroli KemTRAG pozwalają na kontrolę osadów, korozji, zanieczyszczeń oraz rozwoju życia mikrobiologicznego. Dzięki zastosowaniu technologii KemRO straty wody zmniejszone są o ponad 65%.

KontrolKem produkuje:

 • Inhibitory korozji
 • Dyspersanty
 • Biodyspersanty
 • Biocydy
 • Urządzenia do uzdatniania wstępnego
 • Programy kontroli KemTRAG

Powyższe produkty chemiczne, urządzenia i systemy kontrolne są zaprojektowane do uzdatniania otwartych obiegów chłodniczych z recyrkulacją, obiegów zamkniętych oraz otwartych.