Segmenty rynku

 • Przemysł stalowy
 • Elektrownie
 • Petrochemia
 • Rafinerie ropy naftowej
 • Farmaceutyka
 • Produkcja napojów
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Papiernie i celulozownie
 • Zakłady wodociągowe

Uzdatnianie procesu odwróconej osmozy

Odwrócona osmoza (RO) jest integralną częścią wielu systemów kotłowych i chłodniczych, a jej efektywność jest bardzo ważna z punktu widzenia zużycia wody oraz energii. Ponadto, nieskuteczna ochrona membran może prowadzić do wysokich kosztów eksploatacyjnych oraz nieplanowanych przerw w pracy instalacji. W KontrolKem zdajemy sobie sprawę z ważności systemów RO oraz potrzeby skutecznej ochrony membran. KontrolKem produkuje urządzenia i chemikalia do ochrony membran. Dzięki naszym efektywnym kosztowo programom chemicznym oraz serwisowi technicznemu jesteśmy pewni, że urządzenia naszych klientów są chronione, a zużycie wody i energii zminimalizowane.

Seria produktów ControlChem 3500 oraz technologia monitorowania i kontroli KemTRAG pozwalają na wyeliminowanie osadów.

KontrolKem produkuje:

 • Systemy RO
 • Urządzenia do uzdatniania wstępnego
 • Antyskalanty do procesów RO
 • Biocydy
 • Programy kontroli KemTRAG
 • Preparaty do czyszczenia membran RO
 • Koagulanty

Powyższe produkty chemiczne, urządzenia oraz systemy kontrolne produkowane są do uzdatniania procesów RO wykorzystujących wody głębinowe, powierzchniowe, municypalne, zasolone i wody morskiej.