Efektywne kosztowo preparaty chemiczne. Wsparcie ekspertów.

KontrolKem opracowuje i produkuje specjalistyczne preparaty chemiczne oraz urządzenia do uzdatniania wody kotłowej i chłodniczej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz procesów membranowych.

Do procesów membranowych produkujemy antyskalanty, flokulanty oraz biocydy.

Do uzdatniania wody kotłowej produkujemy odtleniacze, dyspersanty oraz inhibitory korozji natomiast do uzdatniania wody chłodniczej biocydy, dyspersanty i inhibitory korozji.

Dostarczamy pełny zakres koagulantów i flokulantów do uzdatniania wody i ścieków.

Więcej...

Segmenty rynku

  • Przemysł stalowy
  • Elektrownie
  • Petrochemia
  • Rafinerie ropy naftowej
  • Farmaceutyka
  • Produkcja napojów
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Papiernie i celulozownie
  • Zakłady wodociągowe

Wsparcie serwisu technicznego KontrolKem

Chemikalia KontrolKem produkowane są w naszym zakładzie produkcyjnym w Samborze, Chorwacja. Nasi klienci wspierani są przez naszych inżynierów z różnych biur w Chorwacji oraz w wielu krajach Europy Centralnej. Nasze produkty chemiczne oraz usługi dostępne są także poprzez sieć starannie dobranych międzynarodowych dystrybutorów.