Segmenty rynku

  • Przemysł stalowy
  • Elektrownie
  • Petrochemia
  • Rafinerie ropy naftowej
  • Farmaceutyka
  • Produkcja napojów
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Papiernie i celulozownie
  • Zakłady wodociągowe

ZAKŁAD PRODUKCYJNY I BADAWCZO-ROZWOJOWY


KontrolKem d.o.o.

Nikole Šubića Zrinskog 19
10430 Samobor, Croatia
Tel: +385 1 2455 306
Fax: +385 1 2407 015
e-mail: kontrolkem@kontrolkem.com
www.kontrolkem.com


KontrolKem Hungária Kft.

1025 Budapest
Battai út 2.
Tel: +36 1 426 6250
Fax: +36 1 426 5661
e-mail: csaba.papp@kontrolkem.com
www.kontrolkem.com


KontrolKem Polska Sp. z o. o.

ul. Kineskopowa 1 bud. G/3
05-500 Piaseczno, Polska
Tel: +48 695 289 757
e-mail: piotr.czarny@kontrolkem.com


KontrolKem d.o.o.

Rasadnička 55
11300 Smederevo, Srbija
Tel: +381 63 101 5516
Email: dusan.rankovic@kontrolkem.com


KontrolKem Ljubljana d.o.o.

Rusjanov trg 2
10000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 64 107 780
Email: tilen.ferencak@kontrolkem.com